SCB ưu đãi khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ nạp tiền điện thoại trên eBanking

Từ ngày 30/5 - 17/7/2022, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) dành nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân (không bao gồm CBNV) sử dụng dịch vụ Nạp tiền điện thoại trên eBanking (bao gồm: Mobile Banking và Internet Banking).

Ưu đãi 1: Mỗi Chủ nhật hàng tuần, chia đều gói tiền thưởng 20.000.000đồng cho tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch nạp tiền điện thoại trên eBanking trong ngày (Giao dịch tối thiểu 200.000 đồng). Gồm 7 đợt với 7 giải thưởng có tổng trị giá 140.000.000 đồng.

Ưu đãi 2: Trong khung giờ 09:00 đến 21:00 mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần., tặng 30.000 đồng vào tài khoản di động cho 160 khách hàng đầu tiên thực hiện giao dịch nạp tiền điện thoại trên eBanking (Giao dịch tối thiểu 100.000 đồng). Số lượng giải thưởng 160; số đợt 42; Tổng giải thưởng: 6.720, thành tiền 201.600.000 đồng.

Điều kiện, điều khoản

- Đối với Giải ưu đãi 01:

+ Áp dụng cho các Khách hàng cá nhân thực hiện nạp tiền điện thoại trên Mobile Banking và Internet Banking SCB vào mỗi Chủ nhật hàng tuần.

+ Giao dịch thỏa điều kiện giải thưởng tối thiểu: 300.000 đồng/ giao dịch.

+ Thời gian khuyến mại bắt đầu từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 Chủ nhật hàng tuần.

+ Mỗi Khách hàng được xác nhận đủ kiều kiện tham gia chương trình và chia thưởng duy nhất 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

+ Gói tiền thưởng 20.000.000 đồng sẽ được chia đều cho tất cả các khách hàng thỏa điều kiện giải thưởng.

+ SCB sẽ tổng hợp danh sách Khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng theo định kỳ 01 tuần/lần và tặng tiền vào tài khoản cho Khách hàng trong vòng 05 ngày làm việc tiếp theo.

+ Giá trị tiền thưởng mỗi Khách hàng được nhận bằng giá trị gói tiền thưởng chia đều cho tổng số lượng Khách hàng thỏa điều kiện chương trình trong ngày Chủ nhật của mỗi tuần đó.

- Đối với Giải ưu đãi 02:

+ Áp dụng cho các Khách hàng cá nhân thực hiện nạp tiền điện thoại trên Mobile Banking và Internet Banking SCB từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

+ Giao dịch thỏa điều kiện giải thưởng tối thiểu: 100.000 đồng/giao dịch.

+ Thời gian khuyến mại trong khung giờ từ 09:00:00 đến hết 21:00:00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

+ Mỗi Khách hàng được nhận thưởng tối đa 01 lần/ 01 tháng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

+ Thời gian của mỗi tháng được tính bắt đầu từ ngày đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng.

+ SCB sẽ tổng hợp danh sách Khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng các giải theo định kỳ 01 tuần/lần và chuyển danh sách KH thỏa điều kiện cho VNPAY thực hiện tặng tiền vào tài khoản di động cho Khách hàng trong vòng 05 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cuối cùng của mỗi tuần.

+ Nếu số lượng Khách hàng được nhận thưởng mỗi ngày không đủ 160 Khách hàng thì sẽ cộng lũy kế vào ngày tiếp theo cho đến khi kết thúc chương trình.

Chi tiết chương trình xem tại đây.