SAN SẺ YÊU THƯƠNG - VUI HÈ TRỌN VẸN (MÙA 2)

khcn san se yeu thuong i mua 2 040522 wobbler

Ngày triển khai: Từ ngày 10/05/2022 Đến hết ngày 31/07/2022.
Đối tượng áp dụng: Chương trình khuyến mãi dành cho Khách hàng cá nhân khi tham gia bảo hiểm Manulife.

I. THỜI GIAN TRIỂN KHAI:

- Hợp đồng phát hành tại Đơn vị thuộc TP.HCM: Từ ngày 10/05/2022 đến hết ngày 31/07/2022

- Hợp đồng phát hành tại Đơn vị thuộc các tỉnh thành còn lại: Từ ngày 06/05/2022 đến hết ngày 31/07/2022

II. PHẠM VI TRIỂN KHAI: Toàn quốc

III. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:

- Đối tượng 1: Dành cho Khách hàng cá nhân có giao dịch thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm của Hợp đồng bằng Thẻ tín dụng quốc tế và Thẻ thanh toán quốc tế của SCB (người mua bảo hiểm là Chủ thẻ).

- Đối tượng 2: Dành cho tất cả Khách hàng cá nhân còn lại.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: Với mỗi hợp đồng phát hành đạt chuẩn, khách hàng sẽ nhận được số tiền khuyến mãi như sau:

Doanh số phí bảo hiểm thực thu năm đầu (FYP)/Hợp đồng (Triệu đồng)Số tiền khuyến mại/Hợp đồng (Đồng)
Đối tượng 1Đối tượng 2
30 ≤ FYP < 602.000.0001.500.000
60 ≤ FYP < 1004.000.0003.500.000
100 ≤ FYP < 15010.000.0009.000.000
150 ≤ FYP < 20014.000.00012.500.000
200 ≤ FYP < 30022.000.00020.000.000
300 ≤ FYP < 50032.000.00029.000.000
500 ≤ FYP < 70063.000.00057.000.000
700 ≤ FYP < 1.00085.000.00077.000.000
1.000 ≤ FYP < 2.000120.000.000110.000.000
FYP ≥ 2.000260.000.000240.000.000