MỞ S-DIGITAL, NHẬN QUÀ HAY

mo s digital nhan qua hay thumbnail

Ngày triển khai: Từ ngày 07/03/2022 Đến hết ngày 23/04/2022.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân mở mới thành công Gói TK S-Digital tại quầy.

1. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG: Khách hàng (KH) cá nhân mở mới thành công Gói TK S-Digital tại quầy trong thời gian triển khai chương trình.

2. ƯU ĐÃI:

- Ưu đãi 01: Tặng e-voucher UrBox trị giá 100.000 VNĐ cho 200 KH đầu tiên đăng ký thành công Gói TK S-Digital và có phát sinh giao dịch tài chính trị giá từ 200.000 VNĐ đến hết ngày 29/04/2022.

- Ưu đãi 02: Tặng combo 06 e-voucher UrBox cho KH có phát sinh giao dịch cao nhất trong mỗi tuần.

3. ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:

- Đối với ưu đãi 01: Mỗi KH chỉ được hưởng 01 ưu đãi duy nhất trong suốt thời gian triển khai chương trình và thỏa điều kiện:

  • Đăng ký thành công đồng thời 03 sản phẩm/dịch vụ: Tài khoản thanh toán S-Digital, dịch vụ eBanking của SCB (Internet Banking và/hoặc Mobile banking và/hoặc SMS Banking) và thẻ Debit S-Digital.
  • Phát sinh giao dịch tài chính trị giá từ 200.000 VNĐ.

Ghi chú: Trong trường hợp các KH có cùng thời gian đăng ký thành công Gói TK S-Digital thì SCB sẽ ưu tiên tiêu chí có phát sinh giao dịch tài chính trị giá từ 200.000 VNĐ sớm nhất để trao giải thưởng của chương trình.

- Đối với ưu đãi 02: Khách hàng thỏa điều kiện kích hoạt thành công đồng thời 03 sản phẩm/dịch vụ của Gói TK S-Digital và có tổng doanh số giao dịch tài chính của KH đạt từ 5.000.000 VNĐ trở lên.

Ghi chú: Trường hợp đối với tuần không có KH thỏa điều kiện ưu đãi 2, thì SCB sẽ thực hiện trao tặng combo 06 e-voucher Urbox cho KH kích hoạt thành công đồng thời 03 sản phẩm/dịch vụ và có tổng doanh số giao dịch tài chính từ cao đến thấp phát sinh trong thời gian từ ngày 07/03/2022 đến hết ngày 29/04/2022 và đảm bảo không vượt quá 07 KH nhận thưởng đối với ưu đãi 02.