CÙNG SCB LẤP LÁNH KIM CƯƠNG – TẶNG NỬA YÊU THƯƠNG

thumbnail lap lanh kim cuong tang nua yeu thuong

Ngày triển khai: Từ ngày 10/02/2022 Đến hết ngày 09/03/2022.
Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ Tín dụng cá nhân SCB Visa/ Mastercard.

I. ƯU ĐÃI: Hoàn tiền đến 3 triệu đồng cho chủ Thẻ Tín dụng SCB có tổng doanh số giao dịch chi tiêu mua sắm vàng bạc đá quý đạt từ 5 triệu đồng trở lên trong thời gian triển khai chương trình. Cụ thể, mức hoàn tiền như sau:

Tổng doanh sốƯu đãi hoàn tiền
Từ 500.000.000 đồng trở lên3.000.000 đồng
Từ 300.000.000 đồng – dưới 500.000.000 đồng2.000.000 đồng
Từ 100.000.000 đồng – dưới 300.000.000 đồng1.000.000 đồng
Từ 70.000.000 – dưới 100.000.000 đồng800.000 đồng
Từ 50.000.000 – dưới 70.000.000 đồng600.000 đồng
Từ 30.000.000 - dưới 50.000.000 đồng400.000 đồng
Từ 10.000.000 - dưới 30.000.000 đồng200.000 đồng
Từ 5.000.000 - dưới 10.000.000 đồng100.000 đồng

II. QUY ĐỊNH

  • Chương trình áp dụng cho các điểm giao dịch có mã danh mục (MCC) thuộc các lĩnh vực trang sức, như sau: 5094; 5944.
  • Mã MCC tùy thuộc vào điểm chấp nhận thẻ đăng ký với Tổ chức thẻ Quốc tế (TCTQT). TCTQT và/hoặc điểm chấp nhận thẻ có thể thay đổi mã MCC đăng ký mà không cần báo trước. Theo đó, SCB không chịu trách nhiệm nếu điểm chấp nhận thẻ không trùng với loại hình dịch vụ/hàng hóa mà đơn vị chấp nhận thẻ cung cấp.
  • SCB không chịu trách nhiệm trong trường hợp khi lắp POS, Đơn vị chấp nhận thẻ đăng ký tên giao dịch không đúng với thương hiệu.
  • Doanh số được xét để nhận ưu đãi sẽ được tính trên tổng doanh số chi tiêu thỏa điều kiện của KH trong thời gian triển khai chương trình.
  • Ưu đãi này chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính. Giao dịch của thẻ phụ sẽ được tính cho thẻ chính.
  • Mỗi chủ thẻ chỉ được hoàn tiền 01 lần duy nhất vào cuối chương trình. Số tiền hoàn sẽ được tính trên tổng giao dịch chi tiêu thỏa điều kiện của KH trong thời gian triển khai chương trình.
  • Các giao dịch hợp lệ phải được hạch toán vào hệ thống SCB chậm nhất ngày 15/03/2022.
  • Đối với bất kỳ giao dịch nào SCB nghi vấn là giao dịch không hợp lệ; Trục lợi; Giao dịch không mang mục đích chi tiêu cá nhân, SCB có quyền từ chối trao thưởng hoặc loại trừ ra khỏi tổng số tiền chi tiêu hưởng ưu đãi mà không cần báo trước và SCB có quyền yêu cầu KH cung cấp hóa đơn tài chính; Các thông tin và chứng từ cần thiết để đảm bảo rằng các giao dịch của KH là hợp lệ theo quy định của Pháp luật; Tổ chức thẻ Quốc tế và SCB.