MIỄN PHÍ CHUYỂN TIỀN – ĐẾN LIỀN NĂM CHÂU

icon mien phi chuyen tien den lien nam chau

Ngày triển khai: Từ ngày 05/05/2022 Đến hết ngày 05/07/2022.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân mua ngoại tệ để chuyển tiền Trợ cấp và/hoặc chuyển tiền Định cư tại SCB.

Nội dung chương trình:

Khách hàng cá nhân mua ngoại tệ để chuyển tiền Trợ cấp, Định cư tại SCB trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại sẽ được ưu đãi miễn phí chuyển tiền Trợ cấp, Định cư.

Các quy định khi tham gia chương trình

  • Giao dịch được miễn phí chuyển tiền phải được hoàn tất (có điện chuyển tiền đi nước ngoài) trong thời gian triển khai chương trình.
  • Phí được miễn không bao gồm điện phí và phí thu hộ Ngân hàng nước ngoài.
  • Số tiền phí được miễn không thể chuyển nhượng hay quy đổi thành tiền mặt.
  • Không giới hạn số lần miễn phí đối với mỗi khách hàng trong suốt thời gian triển khai chương trình.,
  • Cán bộ nhân viên SCB được tham gia chương trình này.