SCB triển khai tính năng rút vốn một phần trước hạn

Tính năng rút vốn một phần trước hạn được áp dụng từ ngày 1/8 của Ngân hàng Sài Gòn (SCB) cho phép khách hàng rút một phần tiền gửi, bảo toàn mức lãi suất trước đó.

Đối với khoản tiền gửi, trước đây khi có nhu cầu vốn trước hạn, khách hàng phải thực hiện rút vốn toàn bộ. Vì vậy, khoản tiền gửi này sẽ bị tính lãi suất không kỳ hạn, dẫn đến giảm bớt một khoản lợi nhuận đáng kể.

Với tính năng "Rút vốn một phần trước hạn" được triển khai từ ngày 1/8 tại SCB, khoản lợi nhuận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng sẽ được bảo toàn một cách tối đa.

"Cụ thể, phần vốn rút trước hạn sẽ được áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất do ngân hàng công bố tại thời điểm rút. Phần số dư còn lại sẽ tiếp tục được hưởng lãi suất như đã cam kết tại thời điểm khách hàng tham gia", đại diện SCB chia sẻ.

Phòng giao dịch tại Ngân hàng SCB.

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: SCB

Chương trình được áp dụng cho các sản phẩm tiền gửi của khách hàng cá nhân như: tiết kiệm Phát Lộc Tài, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường và tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân.

Đại diện SCB cho biết chương trình này thực hiện theo thông tư mới ban hành của Ngân hàng Nhà nước, cho phép khách hàng được rút một phần tiền gửi bên cạnh hình thức rút toàn bộ trước ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi.

Đối với các tài khoản tiền gửi tham gia trước ngày tính năng "Rút vốn một phần trước hạn" có hiệu lực thi hành, SCB và khách hàng sẽ tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến ngày hết hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi.

Một khách hàng lâu năm của SCB Tân Định, cho biết: "Một khi đã gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lãi suất, không ai muốn rút ra nếu không phải trường hợp bất khả kháng. Mỗi lần rút ra và hưởng lãi không kỳ hạn, thật sự tôi tiếc vô cùng. Nay đã có thể rút ra một phần trước hạn khi có việc cần mà phần còn lại vẫn hưởng nguyên lãi suất, tôi thật rất mừng".

Việc bổ sung tính năng "Rút vốn một phần trước hạn" của SCB sẽ giúp khách hàng tham gia sản phẩm Tiền gửi có thể tối đa hóa lợi nhuận một cách cao nhất, thêm chủ động trong việc hoạch định tài chính cho bản thân và gia đình.