NHẬN TIỀN MUÔN PHƯƠNG – HƯỞNG LIỀN ƯU ĐÃI

nhan tien muon phuong

Ngày triển khai: Từ ngày 04/01/2022 Đến hết ngày 31/01/2022.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân không phát sinh giao dịch nhận tiền quốc tế trong 2 năm gần nhất.

CHƯƠNG TRÌNH

I. ƯU ĐÃI: Miễn phí báo có lệnh chuyển tiền đến từ ngân hàng nước ngoài.

II. SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHUYẾN MẠI: Dịch vụ nhận tiền chuyển đến từ ngân hàng nước ngoài thông qua hệ thống Swift (sau đây gọi là dịch vụ nhận tiền quốc tế) tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

III. KHÁCH HÀNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI: Khách hàng cá nhân không phát sinh giao dịch nhận tiền quốc tế trong 2 năm gần nhất, bao gồm:

- Khách hàng cá nhân chưa từng nhận tiền quốc tế tại SCB; và/hoặc

- Khách hàng cá nhân đã từng nhận tiền quốc tế tại SCB nhưng trong 2 năm gần nhất (*) không giao dịch nhận tiền quốc tế tại SCB.

(*) 2 năm gần nhất tính từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/11/2021.

IV. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

- Không giới hạn số lần hưởng ưu đãi miễn phí đối với mỗi khách hàng trong suốt thời gian triển khai chương trình.

- Số tiền phí được miễn không thể chuyển nhượng hay quy đổi thành tiền mặt.

- Chương trình không áp dụng đối với cán bộ nhân viên SCB.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, SCB có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật hiện hành.