CUỐI TUẦN RỘN RÀNG - ƯU ĐÃI NGẬP TRÀN

Ngày triển khai: Từ ngày 01/08/2022 Đến hết ngày 15/09/2022.

Đối tượng áp dụng: Tất cả Chủ thẻ tín dụng cá nhân SCB.

CHƯƠNG TRÌNH

1. THỜI GIAN TRIỂN KHAI: Từ 01/08/2022 đến 15/09/2022.

2. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG: Tất cả Chủ thẻ tín dụng cá nhân SCB.

Ghi chú: Không áp dụng đối với chủ thẻ doanh nghiệp.

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Tặng tiền vào tài khoản thẻ tín dụng của KH có doanh số chi tiêu trong 03 ngày cuối tuần (thứ sáu; thứ bảy; chủ nhật) trong thời gian triển khai chương trình thỏa điều kiện, cụ thể:

Tổng doanh số chi tiêu trong dịp cuối tuần    Tặng vào tài khoản thẻ Quốc tế

Từ 10 triệu - dưới 20 triệu đồng    Tặng 100.000 đồng vào tài khoản

Từ 20 triệu - dưới 50 triệu đồng    Tặng 200.000 đồng vào tài khoản

Từ 50 triệu - dưới 100 triệu đồng    Tặng 300.000 đồng vào tài khoản

Từ 100 triệu - dưới 200 triệu đồng    Tặng 500.000 đồng vào tài khoản

Từ 200 triệu - dưới 300 triệu đồng    Tặng 1.000.000 đồng vào tài khoản

Từ 300 triệu - dưới 500 triệu đồng    Tặng 2.000.000 đồng vào tài khoản

Từ 500 triệu đồng trở lên    Tặng 3.000.000 đồng vào tài khoản