Sử dụng thẻ OceanBank để tận hưởng cơn lốc khuyến mại mọi lúc mọi nơi

 • Now

  Ưu đãi: Giảm ngay 15.000VND tại website/ứng dụng Now.vn khi thanh toán bằng thẻ Visa OceanBank vào Thứ 3 hàng tuấn

  Địa điểm: Ứng dụng Now

  Thời hạn: Từ 01/04/2019 đến 31/12/2019 

  Điều khoản và Điều lệ chi tiết

  Chia sẻ

 • The Pizza Company

  Ưu đãi: Giảm ngay 30.000VND cho hóa đơn từ 200.000VND trở lên tại The Pizza Company khi thanh toán bằng thẻ Visa OceanBank

  Địa điểm: Tại cửa hàng

  Thời hạn: Từ ngày 15/01/2019 đến 15/01/2020

  Điều khoản và Điều lệ chi tiết

  Chia sẻ

 • Phúc Long

  Ưu đãi: Giảm ngay 30.000VND khi thanh toán bằng thẻ Visa OceanBank tại Phúc Long mỗi thứ 3 hàng tuấn từ 9h đến 12h

  Địa điểm: Tại cửa hàng

  Thời hạn: Từ ngày 15/01/2019 đến 15/01/2020

  Điều khoản và Điều lệ chi tiết

  Chia sẻ

 • Gong Cha

  Ưu đãi: Giảm giá trực tiếp 30.000VND trên hóa đơn mỗi thứ 3 hàng tuấn từ 9h thanh toán bằng thẻ Visa OceanBank ( áp dụng cho 260 giao dịch đầu tiên)

  Địa điểm: Tại cửa hàng

  Thời hạn: Từ ngày 15/01/2019 đến 15/01/2020

  Điều khoản và Điều lệ chi tiết

  Chia sẻ

 • Dairy Queen

  Ưu đãi: Giảm ngay 30.000VND cho hóa đơn từ 100.000VND trở lên tại Dairy Queen khi thanh toán bằng thẻ Visa OceanBank, áp dụng mỗi thứ 3 hàng tuần, áp dụng cho Thực đơn Thức Ăn

  Địa điểm: Tại cửa hàng

  Thời hạn: Từ ngày 15/01/2019 đến 15/01/2020

  Điều khoản và Điều lệ chi tiết

  Chia sẻ