Dịch vụ Séc dành cho khách hàng cá nhân

Tiện ích sản phẩm

•  Thủ tục đơn  giản, dễ thực hiện

•  Thời gian thực hiện nhanh

•  Mức phí cạnh tranh

Đặc điểm sản phẩm

a. Cung ứng Séc trong nước

Đối tượng sử dụng dịch vụ là khách hàng có nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt hoặc rút tiền mặt.

Người thụ hưởng có thể xuất trình séc tại bất kỳ điểm giao dịch nào của OceanBank để được thanh toán hoặc tại điểm giao dịch của các tổ chức tín dụng  khác để nhờ thu (nếu tổ chức tín dụng đó có cung ứng dịch vụ nhờ thu Séc);

Được sử dụng dịch vụ cộng thêm do OceanBank cung cấp: Nhờ thu Séc, Bảo chi Séc

Quý khách có thể lựa chọn:

•  Dùng Séc để chi trả vào tài khoản cho người thụ hưởng.

•  Dùng Séc để rút tiền mặt từ tài khoản hoặc chi trả cho người thụ hưởng nhận bằng tiền mặt..

•  Ký phát Séc bằng VND hoặc ngoại tệ (thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành).

b. Thanh toán Séc trong nước

Đối tượng sử dụng dịch vụ là khách hàng có nhu cầu thanh toán hàng hoá, dịch vụ, rút tiền mặt hoặc chi trả thanh toán khác bằng séc

Người xuất trình có thể lựa chọn:

•  Xuất trình tại quầy: Khách hàng có thể xuất trình Séc để được thanh toán tại bất kỳ điểm giao dịch  nào của OceanBank trong cả nước.

•  Xuất trình để thanh toán theo hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng. Việc xác định thời điểm xuất trình Séc để thanh toán được tính theo ngày trên dấu bưu điện nơi gửi

OceanBank thực hiện theo dõi Séc khách hàng đã sử dụng, hủy hoặc bị thất lạc/,mất cắp trên toàn hệ thống, giảm thiểu rủi ro trong  thanh toán cho người sử dụng

c. Nhờ thu Séc trong nước

OceanBank cung cấp dịch vụ thu hộ Séc do một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác phát hành. Số tiền của Séc được ghi có cho khách hàng sau khi được tổ chức phát hành thanh toán,

Đối tượng sử dụng dịch vụ là các cá nhân được thanh toán hàng hoá, dịch vụ bằng Séc.

Khách hàng có thể xuất trình Séc để nhờ thu tại bất kỳ chi nhánh nào của OceanBank trong cả nước.

OceanBank chủ động liên hệ với tổ chức thanh toán để đảm bảo cập nhật với khách hàng tình trạng của Séc trong thời gian sớm nhất.

Hồ sơ thủ tục

•  Khách hàng xuất trình Séc, lập bảng kê nộp Séc, đề nghị Nhờ thu (theo Mẫu của OceanBank);

•  Chứng minh thư  nhân dân (CMND)/ Hộ chiếu hợp lệ đối với công dân Việt Nam; Hoặc Hộ chiếu và visa ở Việt Nam còn hiệu lực đối với người nước ngoài;