Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Visa OceanBank có tài sản bảo đảm

Tiện ích sản phẩm

•  Thực hiện giao dịch tại ATM/POS của OceanBank: đổi Pin, vấn tin, rút tiền, in sao kê, mua hàng hóa, thanh toán hóa đơn... ;•  Thực hiện các giao dịch tại hệ thống ATM chấp nhận thẻ Visa, bao gồm các loại giao dịch: Rút tiền mặt, xem số dư...;•  Thực hiện giao dịch thanh toán tại các ĐVCNT và các website chấp nhận thẻ Visa.

Đặc điểm sản phẩm

a. Hạng thẻ:

•  Hạng thẻ: hạng Chuẩn và hạng Vàng:

 -  Hạng thẻ chuẩn : được cấp cho chủ thẻ tín dụng có hạn mức tín dụng thẻ dưới 50 triệu đồng.

  -  Hạng thẻ vàng: được cấp cho chủ thẻ tín dụng có hạn mức tín dụng thẻ từ 50 triệu đồng trở lên.

•   Số lượng thẻ: 01 thẻ chính và tối đa 02 thẻ phụ.

•  Thời gian hiệu lực thẻ: tối đa 3 năm

 Hồ sơ thủ tục

•  Đề nghị phát hành thẻ tín dụng quốc tế OceanBank Visa (bản chính); Quý khách có thể tải về TẠI ĐÂY (cập nhật ngày 27/02/2016)

•  Điều kiện, điều khoản sử dụng thẻ tín dụng quốc tế OceanBank Visa (bản chính); Quý khách có thể tải về TẠI ĐÂY (cập nhật ngày 27/12/2017)

•  Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu cá nhân/Căn cước công dân (bản sao, còn hiệu lực);

•  Sổ tiết kiệm (bản chính)