Cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng bán lẻ

Tiện ích sản phẩm

•  Trả nợ theo theo nhiều phương thức.

•  Không giới hạn số tiền vay

•  Tài sản bảo đảm có thể là bất động sản hoặc ô tô

Đặc điểm sản phẩm

•  Thời hạn vay lên tới 84 tháng

•  Đối tượng:

 - Khách hàng bán lẻ có phương án kinh doanh khả thi và có nguồn thu từ kinh doanh ổn định

 - Khách hàng bán lẻ tuổi từ 18 tại thời điểm vay vốn và tối đa 60 tại thời điểm đáo hạn khoản vay

Hồ sơ thủ tục

•  Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của Ngân hàng

•  Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu/CM quân nhân, Hộ khẩu, KT3/Xác nhận tạm trú, giấy ĐKKD

•  Hợp đồng lao động/Quyết định lương và sao kê bảng lương trong vòng 03 tháng

•  Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của Khách hàng

•  Các hồ sơ phương án vay vốn

•  Các hồ sơ liên quan tới tài sản thế chấp

•  Giấy tờ chứng minh thu nhập 

Hỏi và đáp

Điều khoản và điều kiện sử dụng chung của hợp đồng cho vay có bảo đảm đầy đủ bằng tiền gửi