KienlongBank triển khai sản phẩm Bảo hiểm tài sản đảm bảo

Từ ngày 06/6/2022, với mong muốn chia sẻ rủi ro cho khách hàng, Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) phối hợp với các công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm Bảo hiểm tài sản đảm bảo dành cho khách hàng được cấp tín dụng tại KienlongBank.

Khách hàng đủ điều kiện cấp tín dụng tại KienlongBank sẽ được tham gia Bảo hiểm tài sản đảm bảo dành cho các sản phẩm được triển khai của Ngân hàng cùng các đối tác chính thức, bao gồm các tài sản được đảm bảo theo quy định hiện hành của KienlongBank như: nhà cửa, máy móc, phương tiện vận tải…

4 công ty bảo hiểm gồm: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt); Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh); Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long); Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)sẽ tham gia cung cấp sản phẩm Bảo hiểm tài sản đảm bảocho khách hàng của KienlongBank.

Thông tin chi tiết, liên hệ trực tiếp tại 134 điểm giao dịch của KienlongBank trên toàn quốc hoặc thông qua các kênh trực tuyến dưới đây:

- Hotline: 19006929

- Website: https://kienlongbank.com/

- Zalo: https://zalo.me/nganhangkienlong

- Fanpage: https://www.facebook.com/NganhangKienLong