eKYC 100% online - Mở tài khoản TỨC THÌ

1. Chương trình: eKYC 100% online - Mở tài khoản TỨC THÌ.

2. Sản phẩm áp dụng: Ứng dụng KienlongBank Plus, Tài khoản thanh toán.

3. Thời gian: Đến 28/02/2022.

4. Khuyến mại: Tặng 10.000 VND cho khách hàng lần đầu đăng ký, kích hoạt ứng dụng KienlongBank Plus và tạo tài khoản thanh toán eKYC thành công.

5. Đối tượng áp dụng: 

+ Khách hàng lần đầu Đăng ký, kích hoạt ứng dụng KienlongBank Plus và tạo TKTT eKYC thành công. 

+ Có thực hiện giao dịch tài chính (ghi có từ tài khoản với giá trị giao dịch từ 50.000 VND/giao dịch trở lên hoặc phát sinh ghi nợ từ tài khoản).

6. Phạm vi: Toàn hệ thống ngân hàng. 

*Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 19006929.