Hè rộn ràng - Quà ngập tràn

1. Thời gian: Đến 30/6/2022

2. Sản phẩm áp dụng: Bảo hiểm AIA.

3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA thông qua KienlongBank.

4. Điều kiện tham gia: 

+ Phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu (NFYP) từ 12 triệu đồng trở lên và hợp đồng bảo hiểm có ít nhất 02 sản phẩm bổ sung;

+ Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải được phát hành trong thời gian quy định của chương trình;

+ Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm;

+ Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ khi kết thúc thời gian chương trình và tại thời điểm trao thưởng.

5. Hình thức khuyến mại: Tặng Voucher Urbox.

6. Quà tặng:

+ 12 triệu đồng ≤ NFYP < 15 triệu đồng: Nhận 01 Voucher Urbox, trị giá 300.000 VND.

+ 15 triệu đồng ≤ NFYP < 25 triệu đồng: Nhận 01 Voucher Urbox, trị giá 600.000 VND.

+ 25 triệu đồng ≤ NFYP < 50 triệu đồng: Nhận 01 Voucher Urbox, trị giá 1.200.000 VND.

+ 50 triệu đồng ≤ NFYP: Nhận 01 Voucher Urbox, trị giá 2.000.000 VND. 

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 19006929