Giới thiệu Plus – Nhận quà không ngớt

1. Chương trình: Giới thiệu Plus – Nhận quà không ngớt

2. Sản phẩm áp dụng: Tài khoản thanh toán; App KienlongBank Plus; Thẻ ghi nợthẻ tín dụng KienlongBank.

3. Thời gian triển khai: Từ 26/03/2022 đến khi hết ngân sách chương trình hoặc Thông báo của KienlongBank.

4. Ngân sách chương trình: 12 tỷ VND.

5. Đối tượng: Cộng tác viên là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện giới thiệu Khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ KienlongBank.

6. Điều kiện tham gia chương trình:

+ Khách hàng hoàn thành đăng ký trở thành Cộng tác viên KienlongBank (qua App KienlongBank Plus hoặc tại quầy giao dịch);

+ Cộng tác viên thực hiện giới thiệu thành công Khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ KienlongBank.

7. Phạm vi khuyến mại: Toàn hệ thống KienlongBank.

*  Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 19006929.