Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 100 quần chúng ưu tú

 Ngày 12/1/2016, tại Trụ sở 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ đã khai mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng CS cho 103 quần chúng ưu tú được lựa chọn từ 11 Đảng bộ/Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Vietcombank. Tới dự có Thạc sỹ Ngô Thị Hồng Ninh – Chánh văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy khối Doanh nghiệp TƯ (DNTW); đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đ/c  lãnh đạo, cán bộ các ban thuộc các Ban của Đảng ủy Vietcombank cùng 103 quần chúng ưu tú.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 100 quần chúng ưu tú

Đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đ/c Vũ Tiến Duật đã khẳng định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của tổ chức Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 100 quần chúng ưu tú

Ths. Ngô Thị Hồng Ninh – Chánh văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy khối DNTW giảng về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

Trong thời gian qua, Đảng ủy Vietcombank đã đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng, nhất là tại nguồn kết nạp đảng viên mới. Hàng năm, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho cán bộ, nhân viên và người lao động để từ đó mỗi năm kết nạp được hơn 100 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức đúng vào thời điểm toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 100 quần chúng ưu tú

Sáu đ/c (3 đảng viên, 3 quần chúng ưu tú) được vinh dự trao tặng Huy hiệu Bác Hồ 

Lớp học sẽ được Ths. Ngô Thị Hồng Ninh – Chánh văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Ths. Ngô Thị Thiết – Phó Chánh văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy khối DNTW truyền đạt  các kiến thức về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Khái quát lịch sử Đảng CSVN; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng CSVN; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN và có 1 ngày đi nghiên cứu thực tế tại Phủ Chủ tịch cùng Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 100 quần chúng ưu tú

Lớp học chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch 

Ngày 14/10/2016, Lớp học đã đi nghiên cứu tại Phủ Chủ tịch. Tại Khu di tích nhà 67 – Phủ Chủ tịch, 6 đồng chí (3 đảng viên và 3 quần chúng ưu tú) đã vinh dự được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ. Lớp học đã bế giảng sau khi nghiên cứu tại Khu di tích K9 Đá Chông./.

VCB News