VIETCOMBANK BẮC NINH KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH SAMSUNG

Vừa qua, Phòng giao dịch Samsung của Vietcombank Bắc Ninh chính thức đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Yên Phong – xã Yên Trung – huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh. Đây là Phòng giao dịch thứ 6 của Vietcombank Bắc Ninh.

Phòng giao dịch Samsung thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng sau:

-  Huy động tiền gửi bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ của các thành phần kinh tế và dân cư;

- Chi trả kiều hối;

- Dịch vụ thẻ nội địa và thẻ quốc tế;

- Cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác.

Quý khách hàng giao dịch xin vui lòng liên hệ:

- Địa chỉ: Công ty Samsung Electronics Việt Nam – Khu công nghiệp Yên Phong – xã Yên Trung - huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: (0241)3.699.696 

- FAX: (0241)3.699.695

VIETCOMBANK BẮC NINH KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH SAMSUNG

               VCB News