VIETCOMBANK THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU SỐ 12, DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ CHI NHÁNH VIETCOMBANK CHÂU ĐỐC

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - Hà Nội.

Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1222; Fax: (04)3 9364526;  E-mail: quangnn.ho@vietcombank.com.vn

Mã số thuế: 01.00.112.437

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 12 [Cung cấp, lắp đặt hạng mục trạm biến áp].

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 878.452.875 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi hai ngàn, tám trăm bảy mươi năm đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hạng mục [Đường dây trung thế và trạm biến áp 1x320KVA] thuộc công trình trụ sở Chi nhánh VCB Châu Đốc.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Châu Đốc.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ của VCB.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành: từ 08 giờ 00, ngày 10 tháng 10 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Hồ sơ được phát hành miễn phí tại địa chỉ: Phòng Quản lý XDCB: Tầng 03, Toà nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04)3 934 3137 ext: 1222   Fax: (04)3 936 4526.

8. Thời điểm đóng thầu: trước 09 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2016./.