MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN TẠI ACB

là Tài khoản thanh toán dành cho KHCN mở trên kênh trực tuyến, áp dụng xác thực định danh khách hàng.

CÓ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG NGAY TRONG VÒNG 1 PHÚT

 • KHCN sau khi hoàn tất thành công các bước cơ bản, và trải nghiệm công nghệ EKYC, sẽ có ngay số Tài khoản và thực hiện giao dịch.

MIỄN 100% PHÍ GIAO DỊCH ONLINE

 • Miễn phí các giao dịch trên Mobile App: chuyển khoản trong và ngoài hệ thống. Không phí quản lý Tài khoản. Không yêu cầu số dư tối thiểu. Không yêu cầu mức gửi ban đầu

SỐ TÀI KHOẢN NGẮN VÀ DỄ NHỚ

 • Số Tài khoản chỉ từ 6 số, kết thúc bằng số “1”

Đối tượng áp dụng: Tài khoản trực tuyến áp dụng cho các giao dịch trên ACB Mobile App: nhận và chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, thanh toán hóa đơn, gửi tiền có kỳ hạn cho chính chủ Tài khoản.

Đối tượng KHCN thỏa điều kiện đăng ký TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN

 • KH là người Việt Nam có cư trú
 • KH đủ từ 18 tuổi trở lên
 • KH mới chưa có thông tin tại ACB

Các kênh đăng ký TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN

 • Website ACB: https://dangkytructuyen.acb.com.vn/ ; hoặc https://acb.com.vn – chọn mục “” – chọn “TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN”
 • QR Code
 • ACB Mobile App

Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký qua 3 bước cơ bản:

 • Bước 1: KH lựa chọn gói sản phẩm TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN
 • Bước 2: KH đăng ký thông tin liên lạc, thực hiện EKYC, đăng ký thông tin cá nhân
 • Bước 3: KH thực hiện ngay giao dịch khi nhận thông báo đăng ký tài khoản thành công

KH có thể chuyển đổi loại Tài khoản Trực Tuyến đã tạo sang loại Tài khoản khác, để sử dụng hạn mức không giới hạn và các ưu đãi khác vượt trội hơn