WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH: Giảm đến 30% cho chủ thẻ VPBank

Nội dung ưu đãi: 
Giảm 20% giá Best Available Rate (with breakfast) cho các đặt phòng
Giảm 30% giá Best Available Rate (with breakfast) cho các đặt phòng từ 2 đêm trở
lên Hoặc giảm thêm 10% trên giá phòng ưu đãi nhất tại thời điểm nếu có (Flash
sales; Last minutes…)
Giảm 10% giá menu ẩm thực tại các nhà hàng và outlets tại khu nghỉ trong thời
gian lưu trú. Không áp dụng cho các dịch vụ tại phòng, mini bar.
Thời gian ưu đãi: 01/01/2023 – 31/12/2023
Địa điểm ưu đãi:
Bãi Dài, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh
Hòa

Chi tiết: tại đây