VYOGA WORLD: Ưu đãi đến 10% cho chủ thẻ VPBank

Mức ưu đãi:   - Tặng Cash Voucher 300.000VNĐ hoặc khi nhập mã code VPBANKVYOGA cho khách hàng lần đầu tiên đăng ký gói tập tại Vyoga khi thanh toán bằng thẻ VPBank. 
(không cộng dồn cả 2 chương trình giảm giá 300.000VNĐ và chỉ sử dụng 1 lần duy nhất).
- Giảm 10% tất cả các gói tập tại Vyoga World khi thanh toán bằng thẻ VPBank.
Đối tượng áp dụng ưu đãi: chủ thẻ thực hiện thanh toán bằng thẻ VPBank.
Thời gian ưu đãi: 15/10/2022 – 31/12/2023 
Địa điểm áp dụng: Chi tiết tại đây.