NHA KHOA ĐẠI NAM: Giảm đến 50% khi thanh toán bằng chủ thẻ VPBank

Nội dung ưu đãi: 
Giảm 50% chi phí cạo vôi rang khi thanh toán bằng thẻ của VPBank.
Thăm khám và tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Các dịch vụ còn lại:
Giảm 15% chi phí dịch vụ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Diamond Word của VPBank
(Trừ dịch vụ cấy ghép Implant).
Giảm 10% chi phí dịch vụ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank.
Thời gian ưu đãi: Từ nay cho đến 31/12/2023
Địa điểm ưu đãi: 
Áp dụng tại các địa chỉ theo thông tin trên Website
https://nhakhoadainam.vn/chi-nhanh/
Chi tiết: tại đây