Quét QR liền tay - Nhận ngay tiền hoàn

- Điều kiện: Khách hàng thực hiện thanh toán quét mã thanh toán QR – VNPay hoặc QR - Smartpay trên VPBank NEO đáp ứng điều kiện:

Thực hiện thanh toán giao dịch QR tối thiểu 100.000 VNĐ.

Thực hiện thanh toán sớm nhất tính từ 9h00phút sáng đến khi hết số lượng mã quy định theo ngày.

Cơ cấu giải thưởng khi khách hàng thực hiện quét thanh toán QR - VNPay trên VPBank NEO

Mức tiền áp dụng thanh toán/bill

Giải thưởng

Giá trị (VNĐ)

Số lượng mã

Thành tiền (VNĐ)

100.000 - <500.000

Evoucher QR cashback 20.000 VNĐ

20.000

15.000

300.000.000

>=500.000

Evoucher QR cashback 50.000 VNĐ

50.000

10.000

500.000.000

Tổng

25.000

800.000.000

Cơ cấu giải thưởng khi khách hàng thực hiện quét thanh toán QR - SmartPay trên VPBank NEO

Mức tiền áp dụng thanh toán/bill

Giải thưởng

Giá trị (VNĐ)

Số lượng mã

Thành tiền (VNĐ)

100.000 - <500.000

Evoucher QR cashback 20.000 VNĐ

20.000

5.000

100.000.000

>=500.000

Evoucher QR cashback 50.000 VNĐ

50.000

2.000

100.000.000

Tổng

7.000

200.000.000