Book phòng trên VPBank NEO - Vui hè thích mê

Nội dung ưu đãi:Nhập mã NEOGO5 - Giảm 5% trên tổng giao dịch đặt phòng khách sạn bất kỳ trừ Vinpearl
Nhập mã NEOGOVIN - Giảm 10% trên tổng giao dịch đặt phòng khách sạn riêng của Vinpearl
Thời gian ưu đãi: 
Từ 01/04/2022 đến 30/06/2022
Điều kiện áp dụng:
Áp dụng cho tất cả Khách hàng VPBank NEO, không giới hạn số lượng booking hoặc giá trị booking.
Áp dụng cho phương thức thanh toán bằng Tài khoản thanh toán hoặc thẻ VPBank.