HOTTO, KANPAI: Giảm 30% với thẻ tín dụng VPBank

Nội dung ưu đãi: 30% tối đa 200.0000đ cho đơn tối thiểu từ 350.000đ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân VPBank
Thời gian ưu đãi: Từ 01/04/2022 đến hết 31/05/2022. Chương trình ưu đãi sẽ kết thúc khi Thời gian Chương trình nêu trên kết thúc hoặc khi hết ngân sách dành cho Chương trình (Tùy theo sự kiện nào đến trước).
Địa điểm ưu đãi: 
Cửa hàng Hotto, Kanpai trên toàn quốc

CHI TIẾT TẠI ĐÂY