ĐÓN DIỆN MẠO MỚI - NHẬN HỘI VIÊN VÀNG

 1. Thời gian khuyến mại: từ 01/06/2022 đến30/09/2022, trong đó:
 • Thời gian phát hành thẻ: từ 01/06/2022 đến 31/08/2022
 • Thời gian chi tiêu thẻ: từ 01/06/2022 – 30/09/2022.
 1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: toàn quốc.
 2. Khách hàng: Chủ thẻ phát hành thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express (Amex BSV) thỏa mãn điều kiện:
 • Chủ thẻ phát hành mới lần đầu thẻ Amex BSV,  hoặc
 • Chủ thẻ phát hành lại thẻ Amex BSV (áp dụng cho chủ thẻ đã khóa thẻ Amex BSV trước ngày 01/06/2022).
 • Phát hành trong thời gian từ 01/06/2022 đến 31/08/2022.
 1. Nội dung chi tiết ưu đãi: 
 • Ưu đãi 1: Tặng dặm thưởng Bông Sen Vàng theo hạng thẻ Amex BSV.
  • Hạng Platinum: tặng 3.000 dặm.
  • Hạng Vàng/Chuẩn:  tặng 2.000 dặm. 
  • Ưu đãi 2: Tặng thẻ hội viên Bông Sen Vàng cho khách hàng đạt doanh số chi tiêu (DSCT) trong thời gian từ 01/06/2022 đến 30/09/2022:

DSCT(VND)

Giải thưởng

Từ 30.000.000

Thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Titan.

Đối với chủ thẻ đã có thẻ Titan: gia hạn thêm 1 năm

Từ 80.000.000

Thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Vàng.

 Đối với chủ thẻ đã có thẻ Vàng: gia hạn thêm 1 năm

      Thể lệ chi tiết tại đây.

           Trân trọng.