CÓ VIETCOMBANK MASTERCARD - THOẢI MÁI ĐẶT BE

Chủ thẻ Vietcombank Mastercard được nhận ưu đãi lên đến 60.000VNĐ khi thanh toán dịch vụ vận chuyển của BE bằng thẻ Vietcombank Mastercard

1. Thời gian ưu đãi: Từ 01/04/2022 - 30/06/2022

2. Nội dung ưu đãi:

  • Giảm 20.000VNĐ cho các chuyến beDelivery/beShopping từ 40.000VNĐ trở lên.
  • Giảm 40.000VNĐ cho các chuyến beBike/beCar/beTaxi đi từ 80.000VNĐ trở lên.
  • Giảm 60.000VNĐ beCar/beTaxi cho các chuyến đi hoặc đến sân bay.

Thông tin chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây

3. Lưu ý:

  • Ưu đãi do đối tác cung cấp, Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.
  • Đối tác chịu trách nhiệm đảm bảo việc triển khai chương trình theo đúng quy định của pháp luật.