Nạp tiền điện thoại, hoàn tiền đến 50%

Thời gian áp dụng: Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022

Đối tượng tham gia: Tất cả khách hàng hiện hữu đã sở hữu tài khoản Digimi

Nội dung ưu đãi

  • Hoàn tiền đến 50% tối đa 25.000 VND dành cho khách hàng khi thực hiện giao dịch nạp tiền điện thoại tại ứng dụng Digimi.
  • Áp dụng vào thứ 3 hằng tuần và dành cho 100 khách hàng đầu tiên.
  • Mỗi khách hàng nhận được duy nhất 01 ưu đãi trong thời gian diễn ra chương trình.
  • Thời gian trao thưởng: trong vòng 5 ngày kể từ ngày khách hàng thực hiện giao dịch thành công.