Back to school, Deal cực cool lên đến 500.000 VND

Thời gian chương trình

Từ nay đến hết 31/10/2022

Khách hàng áp dụng

Tất cả chủ thẻ tín dụng Bản Việt

Nội dung chương trình

a) Ưu đãi mỗi ngày

  • Áp dụng các ngày trong tuần từ 01/09/2022 đến 31/10/2022, trừ ngày “Sale khổng lồ”.
  • Giảm 300.000 VND cho hóa đơn mua sắm từ 6.000.000 VND.
  • Có tổng cộng 200 lượt ưu đãi trong suốt chương trình.
  • Mỗi chủ thẻ tín dụng Bản Việt được hưởng ưu đãi 1 lần/tháng.

b) Sale khổng lồ

  • Áp dụng vào các ngày 08/09 -> 10/09/2022, 09/10 –> 11/10/2022 (6 ngày ưu đãi).
  • Giảm 500.000 VND cho hóa đơn mua sắm từ 6.000.000 VND.
  • Có tổng cộng 60 lượt ưu đãi trong suốt chương trình, mỗi tháng có 30 lượt.
  • Mỗi chủ thẻ tín dụng Bản Việt được hưởng ưu đãi 01 lần duy nhất trong suốt chương trình.

Thể lệ: Vui lòng xem chi tiết thể lệ  tại đây.