Hoàn đến 1.000.000 VND khi giao dịch trên Digimi

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/12/2022

Đối tượng tham gia: Khách hàng thực hiện giao dịch trên Ngân hàng số Digimi

Nội dung khuyến mãi

Chương trình 1: Hoàn tiền 1% cho các giao dịch thanh toán trên Digimi và Internet Banking

  • Khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán (QRPay; thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet; nạp tiền điện thoại,…) được cashback 1% vào tài khoản tiền gửi thanh toán của Khách hàng mở tại Ngân hàng.
  • Số tiền hoàn tiền 1% được dựa trên tổng số tiền các giao dịch thanh toán trong 01 tháng của 01 Khách hàng.

Chương trình 2: Hoàn 1.000.000 VND cho khách hàng có số lượng giao dịch/tổng giao dịch cao nhất

Hàng tháng, 02 Khách hàng có tổng số lượng giao dịch cao nhất và 02 Khách hàng có tổng giá trị giao dịch tài chính cao nhất sẽ được hoàn 1.000.000 VND/khách hàng vào tài khoản thanh toán.

Tổng số lượng giao dịch được tính trong chương trình khuyến mãi là giao dịch chuyển tiền, gửi tiết kiệm trực tuyến, nạp tiền vào ví điện tử (MoMo, Zalo, Airpay, Moca), thanh toán thẻ tín dụng, thanh toán hóa đơn, QR, nạp tiền điện thoại.

Tổng giá trị giao dịch tài chính bao gồm giao dịch thanh toán hóa đơn, QRPay, nạp tiền điện thoại

Quy định chung

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết ngân sách chương trình khuyến mại hoặc khi đạt số lượng khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng (Ngân sách chi thưởng theo từng tháng có hạn mức). Các thông báo liên quan đến chương trình sẽ được công bố trên website của Ngân hàng Bản Việt.

Tiền thưởng của chương trình hoàn tiền 1% được chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng: Định kỳ vào tuần đầu tiên hàng tháng, Ngân hàng chuyển tiền thưởng vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng mở tại Ngân hàng và tối đa 10 ngày sau khi chương trình kết thúc.