Mở tài khoản Digimi - Nhận đến 70K

Thời gian áp dụng: Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022

Đối tượng tham gia: Khách hàng mở mới tài khoản Digimi & khách hàng giới thiệu mở tài khoản Digimi

Nội dung ưu đãi: 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN MỚI

Khách hàng áp dụng: khách hàng chưa đăng ký tài khoản tại Digimi

Thể lệ:

  • Tặng tiền mặt vào trực tiếp tài khoản trị giá 50.000 VND khi khách hàng đăng ký mở tài khoản trực tuyến thành công và phát sinh giao dịch trong vòng 20 ngày tính từ ngày đăng ký tài khoản thành công.
  • Khách hàng chưa có thông tin tại Bản Việt (chưa có CIF).

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIỚI THIỆU MỞ TÀI KHOẢN

Khách hàng áp dụng: khách hàng bao gồm cả nhân viên ngân hàng Bản Việt

Thể lệ:

Tặng 20.000 VND vào tài khoản cho người giới thiệu khi giới thiệu 01 khách hàng mở tài khoản trực tuyến thành công.

Không giới hạn người được giới thiệu trên mỗi khách hàng.

Danh sách khách hàng thỏa điều kiện sẽ được tổng hợp định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng, và chi thưởng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách.

Thể lệ chương trình: Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây.