VIB – THACO: 12 năm đồng hành – Tặng bạn vạn lít xăng

Tương ứng các giá trị khoản vay được giải ngân thành công, khách hàng sẽ nhận được các phần quà gồm mã quà tặng điện tử (E-voucher) và gói bảo hiểm sức khỏe MSIG như sau:

  • Khoản vay dưới 500 triệu đồng: E-voucher mệnh giá 1 triệu đồng và gói bảo hiểm sức khỏe MSIG có giá trị bảo vệ lên đến 325 triệu đồng;
  • Khoản vay từ 500 triệu đồng đến 750 triệu đồng: E-voucher mệnh giá 1,5 triệu đồng và gói bảo hiểm sức khỏe MSIG có giá trị bảo vệ lên đến 325 triệu đồng;
  • Khoản vay trên 750 triệu đồng: E-voucher mệnh giá 2 triệu đồng và gói bảo hiểm sức khỏe MSIG có giá trị bảo vệ lên đến 325 triệu đồng.

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 11/04/2022 đến ngày 31/12/2022

Đối tượng: Khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng sản phẩm Vay mua xe ô tô mới tại các chi nhánh VIB với các dòng xe do THACO AUTO sản xuất, lắp ráp và phân phối

Thể lệ: Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây