MyVIB 2.0 - Ngân hàng hơn cả số

Tải và trải nghiệm MyVIB 2.0 để nhận ngay quà tặng lên đến 800.000 Coin (*), chỉ với các bước đơn giản:

Dành cho khách hàng mới của VIB:

  • Bước 1: +50.000 Coin khi tải và đăng ký tài khoản trực tuyến MyVIB
  • Bước 2: +50.000 Coin khi đăng ký mở tài khoản Digi
  • Bước 3: +50.000 Coin khi chuyển thành công tối thiểu 200.000đ vào tài khoản Digi
  • Bước 4: +50.000 Coin khi thực hiện thành công giao dịch đầu tiên từ 100.000đ
  • Bước 5: +20.000 Coin cho mỗi lần thực hiện thành công giao dịch bất kỳ từ 100.000đ trong 5 tháng (tối đa 5 giao dịch/tháng)
  • Bước 6: +100.000 Coin khi giới thiệu 01 khách hàng đăng ký thành công tài khoản Digi trên MyVIB 2.0

Dành cho khách hàng hiện tại của VIB (chưa có tài khoản MyVIB):

  • Bước 1: +50.000 Coin khi tải và đăng ký tài khoản trực tuyến
  • Bước 2: +50.000 Coin khi thực hiện thành công giao dịch đầu tiên từ 100.000đ
  • Bước 3: +20.000 Coin cho mỗi lần thực hiện thành công giao dịch bất kỳ từ 100.000đ trong 5 tháng (tối đa 5 giao dịch/tháng)

(*) 1 Coin = 1 VNĐ

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 30/05/2022 đến hết ngày 31/08/2022

Đối tượng: Khách hàng mới và khách hàng hiện tại của VIB chưa có tài khoản MyVIB

Thể lệ: Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây