Hoàn tiền đến 300.000 VNĐ khi mua sắm tại Parkson L

Chương trình 1: Hoàn tiền 200.000 VNĐ cho hóa đơn từ 2.000.000 VND đến dưới 3.000.000 VNĐ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB tại Parkson Lê Thánh Tôn

Chương trình 2: Hoàn tiền 300.000 VND cho hóa đơn từ 3.000.000 VND khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB tại Parkson Lê Thánh Tôn.

                            Mỗi chủ thẻ được hưởng tối đa 1 lần hoàn tiền/tháng, áp dụng cho giao dịch hợp lệ đầu tiên tính từ ngày 01 mỗi tháng.

* Số lượt ưu đãi có giới hạn. Chương trình có thể kết thúc sớm trước thời hạn khi hết số lượng suất ưu đãi.

Thời gian khuyến mại: Từ 00h00 ngày 01/12/2022 đến 23h59 ngày 31/01/2023

Đối tượng: Thẻ tín dụng VIB

Thể lệ: Xem chi tiết thể lệ tại đây