Mở mới Tiền gửi, tặng ngay 1 triệu đồng

Tặng 01 triệu đồng cho mỗi 01 tỷ đồng số dư tiền gửi tăng trưởng tại VIB.

1. Điều kiện áp dụng:

  • Khách hàng có tài khoản thanh toán (TKTT) trong trạng thái đang hoạt động (không bao gồm TKTT chung);
  • Khách hàng mở mới Tiền gửi trực tuyến/tại quầy hoặc nhận chuyển nhượng Chứng chỉ tiền gửi/ Tiền gửi iDepo có kỳ hạn ≥ 06 tháng.
  • Khách hàng đề nghị đổi quà và xác nhận tham gia chương trình tại CN/ PGD VIB.

2. Nội dung ưu đãi:

Quà tặng sẽ được chi trả dựa theo Tổng số dư tiền gửi tăng trưởng của khách hàng trong thời gian ưu đãi. Công thức tính như sau:

Số tiền được tặng = Tổng số dư tiền gửi tăng trưởng ÷ 01 tỷ (làm tròn xuống theo hàng đơn vị) x 1 triệu đồng. Trong đó:


  • “Tổng số dư tiền gửi tăng trưởng” = Tổng số dư tiền gửi tại thời điểm KH xác nhận đồng ý tham gia chương trình – Tổng số dư tiền gửi tại ngày liền trước ngày đầu tiên triển khai chương trình khuyến mại (không loại trừ ngày nghỉ, lễ).
  • Loại trừ Tổng số tiền được tặng thực nhận và Tổng số tiền KH phải hoàn trả do tất toán (hủy)/ nhận chuyển nhượng trong vòng 30 ngày từ ngày mở/ nhận chuyển nhượng.

3. Hình thức nhận thưởng:

VIB chuyển tiền thưởng vào TKTT còn hoạt động của KH.

Thời gian khuyến mại: Từ 15/11/2022 đến ngày 31/12/2022

Đối tượng: Khách hàng cá nhân

Thể lệ: Thể lệ chương trình xem tại đây