Giảm ngay 10.000 VNĐ khi quét mã SmartPay-QR qua ứng dụng MyVIB2.0

Chương trình "Giảm ngay 10.000 VNĐ khi quét mã SmartPay-QR qua ứng dụng MyVIB2.0" áp dụng khi khách hàng thanh toán các giao dịch mua sắm hàng hóa, dịch vụ thông qua hình thức quét mã SMARTPAY - QR trên ứng dụng ngân hàng điện tử MyVIB 2.0

Trong suốt thời gian triển khai chương trình khuyến mại (CTKM):

  • Khách hàng được sử dụng 01 mã khuyến mại/01 giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ với giá trị giao dịch tối thiểu 40.000 (bốn mươi ngàn) đồng.
  • Mỗi khách hàng được sử dụng mã khuyến mại tối đa 04 (bốn) lần/tháng.
  • Khách hàng được trừ trực tiếp giá trị giải thưởng (10.000 VND) vào giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ khi thanh toán giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ
  • Khách hàng sẽ không được hưởng khuyến mại khi số lượng giải thưởng đã được sử dụng hết. VIB sẽ thông báo cho khách hàng trong trường hợp này

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 02/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022 hoặc khi số lượng giải thưởng được sử dụng hết, tùy thuộc trường hợp nào đến trước.

Đối tượng

- Khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng MyVIB 2.0
- Khách hàng có giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ tại các Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) có liên kết với Công ty CP Thương mại dịch vụ Mạng Lưới Thông Minh (SmartNet) với giá trị giao dịch tối thiểu 40.000 (bốn mươi ngàn) đồng.
- Khách hàng thanh toán giao dịch tại ĐVCNTT bằng hình thức sử dụng app MyVIB 2.0 để quét mã thanh toán SMARTPAY–QR
- Danh sách Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) áp dụng chương trình khuyến mại xem tại đây

Thể lệ: Thể lệ chi tiết về chương trình xem tại đây