Tặng 500K cho mỗi sản phẩm đăng ký mới

Ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng hiện hữu khi tham gia thêm sản phẩm tại VIB: Tặng 500.000đ cho mỗi lần tham gia sản phẩm mới tại VIB

1. Đối tượng áp dụng:

Khách hàng (KH) đang tham gia Gói tài khoản thanh toán Sapphire (Gói Sapphire).

2. Điều kiện áp dụng: KH đáp ứng các điều kiện của một trong những sản phẩm sau:

Đối với Tiền gửi trực tuyến (TGTT), Tiền gửi tại quầy và Tiền gửi iDepo (STG):

  • Mở mới TGTT từ 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 01 tháng trở lên hoặc;
  • Mở mới STG hoặc nhận chuyển nhượng Tiền gửi iDepo từ 300 triệu đồng, kỳ hạn từ 01 tháng trở lên.

Đối với Thẻ tín dụng VIB:

  • Mở mới thẻ tín dụng VIB Travel Elite hoặc VIB Premier Boundless và;
  • Có hạn mức tín dụng từ 60 triệu đồng trở lên và;
  • Thẻ được kích hoạt trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành.

Đối với Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ (HĐ BHNT):

  • Mua mới một hoặc nhiều HĐ BHNT có tổng kỳ phí đầu tiên (IP) từ 20 triệu đồng (có thể cộng dồn từ nhiều HĐ BHNT) và;
  • Có kỳ đóng phí nửa năm hoặc 01 năm và;
  • Có hiệu lực và đã qua 21 ngày cân nhắc và;
  • Không có bất kỳ khoản vay tại VIB (trừ Vay thấu chi, Vay cầm cố tiền gửi/chứng chỉ tiền gửi).

Lưu ý: Mỗi KH chỉ được hưởng khuyến mại theo điều kiện 01 lần trên mỗi sản phẩm.

3. Hình thức nhận thưởng:

VIB chuyển khoản 500.000đ vào Tài khoản thanh toán hoặc Tài khoản Thẻ tín dụng VIB (đối với KH mở mới Thẻ tín dụng).

Thời gian khuyến mại Từ 11/11/2022 đến ngày 31/12/2022

Đối tượng: Khách hàng cá nhân

Thể lệ: Thể lệ chương trình xem tại đây