Techcombank ưu đãi lãi suất đối với gói vay Vinhomes Symphony

Techcombank uu dai lai suat doi voi goi vay Vinhomes Symphony 1Với phương châm "khách hàng là trọng tâm”, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã triển khai chính sách lãi suất cạnh tranh mới nhằm mang đến những giá trị vượt trội khi quý khách duy trì khoản vay tại ngân hàng.

Cụ thể, với tất cả các khoản vay dài hạn có biên độ từ 3,5% trở lên sẽ được điều chỉnh: 

Techcombank uu dai lai suat doi voi goi vay Vinhomes Symphony 2- Không áp dụng đồng thời chương trình này với các chương trình khác/giải pháp khác của Techcombank.

- Mức giảm trừ trên sẽ được thay đổi dựa trên xếp hạng VIP và sẽ kết thúc khi quý khách không còn hạng VIP hoặc không còn duy trì khoản vay tại Techcombank.

Ngoài ra, để gửi lời tri ân đến khách hàng, các Hội viên khách hàng ưu tiên (KH VIP của Techcombank có khoản vay mua dự án Symphony đến hạn HTLS vào tháng 1/2021) khi tiếp tục duy trì khoản vay sẽ được hưởng mức giảm trừ vào lãi suất khoản vay sau thời gian áp dụng lãi suất cố định:

 Vip 1Giảm thêm 1,2%
 Vip 2Giảm thêm 1%
 Vip 3Giảm thêm 0,8%

- Không áp dụng đồng thời chương trình này với các chương trình khác/giải pháp khác của Techcombank.

- Mức giảm trừ trên sẽ được thay đổi dựa trên xếp hạng VIP và sẽ kết thúc khi quý khách không còn hạng VIP hoặc không còn duy trì khoản vay tại Techcombank.

Thông tin chi tiết, liên hệ: hotline 1800588822