Techcombank triển khai chính sách ưu đãi lãi suất vay cố định lên đến 36 thángTừ ngày 14/07/2018, Techcombank triển khai chính sách ưu đãi lãi suất vay cố định lên đến 36 tháng đối với các sản phẩm vay mua nhà; vay xây sửa nhà; vay mua ô tô mới (*).
Khách hàng khi vay vốn tại Techcombank có thể chủ động lựa chọn mức lãi suất ưu đãi cố định với kỳ hạn dài phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Chính sách lãi suất vay ưu đãi cố định kỳ hạn dài lên đến 36 tháng nhằm giúp khách hàng chủ động hơn cho kế hoạch tài chính của mình, chi tiết như sau:
 
Sản phẩm vay Lãi suất cố định
kỳ hạn 6 tháng
Lãi suất cố định
kỳ hạn 12 tháng
Lãi suất cố định
kỳ hạn 24 tháng
Lãi suất cố định
kỳ hạn 36 tháng
Vay mua nhà 7,49%/năm 7,99%/năm 8,79%/năm 9,29%/năm
Vay xây sửa nhà 7,49%/năm 8,99%/năm 8,79%/năm 9,29%/năm
Vay mua ô tô mới 7,49%/năm 8,49%/năm 8,69%/năm 9,25%/năm
 
Điều kiện áp dụng:
  • Đối với lãi suất vay cố định kỳ hạn 6 tháng: Áp dụng với các khoản vay có thời hạn vay từ 36 tháng trở lên.
  • Đối với lãi suất vay cố định kỳ hạn 12 tháng/ 24 tháng/ 36 tháng: Áp dụng với các khoản vay có thời hạn vay từ 60 tháng trở lên.
  • Khách hàng sử dụng tối thiểu 3 sản phẩm dịch vụ của TCB bao gồm Thẻ ghi nợ, Thẻ tín dụng và Ebanking (Internet Banking hoặc Mobile Banking hoặc Homebanking).
(*) Áp dụng điều kiện và điều khoản
 
Hotline:  1800 588 822