Thông báo về thời gian thực hiện giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng trên dịch vụ Ngân hàng điện tử

Kể từ ngày 09/07/2018, thời gian thực hiện giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng trên dịch vụ Ngân hàng điện tử của Techcombank sẽ thay đổi như sau:
  • Giao dịch thực hiện trước 16h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6: Hệ thống sẽ ghi nhận giao dịch trong ngày
  • Các giao dịch sau 16h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc giao dịch vào ngày nghỉ/ngày lễ: Hệ thống sẽ ghi nhận vào ngày làm việc Liên Ngân hàng tiếp theo.
Để chuyển tiền nhận ngay, Quý khách vui lòng sử dụng dịch vụ “Chuyển nhận ngay 24/7”: Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, Quý khách vui lòng liên hệ:
Dịch vụ Khách hàng Techcombank 24/7: 1800 588 822 (miễn phí) hoặc 84-24-39446699 hoặc call_center@techcombank.com.vn hoặc đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Techcombank gần nhất để được phục vụ.