Vui lướt SOL – Nhận tiền triệu

1. Chi tiết chương trình:

Chương trình áp dụng cho Khách hàng cá nhân

Loại giải thưởngĐiều kiệnGiá trị Giải thưởng (VNĐ)
Đăng nhậpKhách hàng đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking SOL và có số thứ tự đăng nhập thuộc các số đặc biệt như được quy định trong chương trình sẽ được nhận hoàn tiền1.000.000

Lưu ý:

  • Lượt đăng nhập đầu tiên của khách hàng vào Internet Banking/Mobile Banking SOL trong giai đoạn khuyến mại sẽ được sử dụng làm số thứ tự đăng nhập để căn cứ xét thưởng.
  • Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 (một) quà tặng trong suốt thời gian khuyến mại.

2. Sản phẩm áp dụng: Chương trình áp dụng cho việc đăng nhập Internet Banking/Mobile Banking SOL.

3. Thời hạn chương trình: Chương trình áp dụng từ 01/10/2022 đến 31/10/2022.

4. Điều kiện điều khoản áp dụng: Tại đây.