Tài Khoản Tiền Gửi có kỳ hạn Xin Chào Shinhan

1. Chi tiết chương trình:

Điều kiện để nhận quà tặngQuà tặngGiá trị quà tặng (VNĐ)
300 Khách hàng đầu tiên mở thành công “Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn Xin chào Shinhan” trong suốt thời gian khuyến mãi.Mô hình SOL160.000

2. Đối tượng áp dụng:

Khách hàng mở thành công “Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Xin Chào Shinhan” tại Chi nhánh/Phòng giao dịch/Trực tuyến/SOL.

3. Thời hạn chương trình: Thời gian khuyến mãi : Từ ngày 19/08/2022 đến hết ngày 19 /09/2022 hoặc chương trình kết thúc khi hết quà.

4. Điều kiện điều khoản áp dụng: Tìm hiểu thêm tại đây.