Tiền thưởng trao tay khi mở Thẻ Tín Dụng Shinhan

1. Chi tiết chương trình:

Phạm vi áp dụng: Kênh Smart Credit 

Đối tượng khách hàng: 

  • Khách hàng mở Thẻ cùng thời điểm với khoản vay tín chấp qua kênh bán Smart Credit
  • Khách hàng chưa có hoặc đã đóng Thẻ trước thời điểm 20/02/2022.

Ưu đãi áp dụng:

  • Ưu đãi 1Miễn phí thường niên năm đầu tiên
  • Ưu đãi 2Hoàn tiền 200.000 đồng khi kích hoạt Thẻ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phê duyệt phát hành Thẻ.

2. Sản phẩm áp dụng: Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan

3. Thời hạn chương trình: Từ 18/08/2022 đến 20/10/2022

4. Điều kiện và điều khoản áp dụng:

Vui lòng tham khảo tại đây