Mở thẻ hoàn tiền - Rộn ràng cuối năm

1. Chi tiết chương trình:

Phạm vi áp dụng: Kênh Smart Credit 

Khách hàng đăng ký tại đường dẫn sau: https://bit.ly/CSyearend2022

Ưu đãi 1Miễn phí thường niên năm đầu tiên

Ưu đãi 2Hoàn tiền khi đạt đủ điều kiện chi tiêu:

Loại thẻQuà tặngĐiều kiện
Hi-Point/Cashback ChuẩnHoàn tiền 300.000 đồngChi tiêu tối thiếu 1.000.000 đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phê duyệt phát hành thẻ 
  Hi-Point/Cashback VàngHoàn tiền 600.000 đồngChi tiêu tối thiếu 2.000.000 đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phê duyệt phát hành thẻ 
 Hi-Point/Cashback/Travel Bạch Kim/ SignatureHoàn tiền 1.000.000 đồngChi tiêu trực tuyến tối thiếu 5.000.000 đồng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày phát hành thẻ 

2. Sản phẩm áp dụng:

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Hi-Point Chuẩn / Vàng / Bạch Kim 

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Cashback Chuẩn / Vàng / Bạch Kim

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Travel Bạch Kim

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Signature

3. Thời hạn chương trình: Từ 23/09/2022 đến 15/11/2022

4. Điều kiện và điều khoản áp dụng:

Vui lòng tham khảo tại đây