Visa - ưu đãi thẻ Doanh nghiệp

1. Facebook Ads

- Nhận ngay ưu đãi 5% cho khoản phí quản lý $730 hàng tháng đối với Gói quảng cáo Facebook 3 tháng với khoản chi cho quảng cáo hàng tháng tối đa là $3500

- Nhận ngay ưu đãi 10% cho khoản phí quản lý $730 hàng tháng đối với Gói quảng cáo Facebook 6 tháng với khoản chi cho quảng cáo hàng tháng tối đa là $3500

Điều kiện và điều khoản:

 • Khách hàng sẽ trả tiền cho công việc bổ sung ngoài phạm vi của gói này do Disruptive Digital đề xuất và được khách hàng xem xét và phê duyệt
 • Mọi thông tin và nội dung được tạo bởi/dành cho khách hàng vẫn là tài sản duy nhất của khách hàng và được bảo mật tối đa
 • Disruptive Digital sẽ sử dụng thông tin do khách hàng cung cấp bên cạnh thông tin của mình để thực hiện các dịch vụ quản lý quảng cáo Facebook
 • Khách hàng sẽ cung cấp các quảng cáo cần thiết cho chiến dịch tới Disruptive Digital không muộn hơn năm (5) ngày làm việc trước ngày bắt đầu chiến dịch.
 • Khách hàng chỉ có thể cung cấp tối đa ba (3) bộ quảng cáo cho mỗi vị trí.

Thời hạn: Đến 31/12/2022

Chi tiết chương trình tham khảo tại đây

2. Google Ads

Hoàn tiền 100% cho 100 USD đầu tiên chi cho chạy quảng cáo trên Google khi thanh toán bằng thẻ Visa Doanh Nghiệp

Điều kiện và điều khoản:

 • Tiền hoàn sẽ bao gồm Google Ad Credits và Social Beat Fees Credit
 • Google Ad Credits vẫn sẽ tuân thủ những điều khoản và điều kiện cơ bản của Google. Điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi
 • Social Beat sẽ tạo tài khoản Google Adwords mới cho công ty để công ty có thể nhận tiền hoàn
 • Social Beat bảo lưu quyền, tùy theo quyết định riêng, áp dụng hoặc từ chối ưu đãi với bất kỳ khách hàng nào
 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho tài khoản mới

Thời hạn: Đến 31/12/2022

Chi tiết chương trình tham khảo tại đây

3. Google Workspace

Ưu đãi giảm giá đến 45% phí dịch vụ hành tháng của Google Workspace khi thanh toán bằng thẻ Visa Corporate

Điều kiện và điều khoản:

 • Ưu đãi này dành riêng cho khách hàng sử dụng thẻ VISA Corporate để mua gói G Suite
 • ResellerClub sẽ quản lý tất cả khách hàng mua dịch vụ của Google Workspace thông qua liên kết https://smeoffers.poshvine.com/offer/offer-details/6ac17c08-7924-48ae-94b2-84cd8540d2ca/all/google-workspace và chịu trách nhiệm hỗ trợ với khách hàng
 • Ưu đãi này có hiệu lực cho đến khi có thông báo khác từ ResellerClub
 • ResellerClub bảo lưu quyền chấm dứt ưu đãi này mà không cần thông báo thêm
 • Các mức giá của Google Workspace có thể thay đổi dựa trên những lần điều chỉnh mức giá của Google. ResellerClub bảo lưu quyền điều chỉnh mức giá G Suite mà không cần thông báo trước
 • Ưu đãi này áp dụng được cho cả người dùng thẻ Visa hiện hữu và người dùng mớ

Thời hạn: Đến 31/12/2022

Chi tiết chương trình tham khảo tại đây

4. Docusign

Nhận ưu đãi giảm ít nhất 10% và tối đa 30% cho Gói DocuSign Business Pro thường niên, khi thanh toán bằng thẻ Visa Doanh Nghiệp

Điều kiện và điều khoản:

 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng mới
 • Mã giảm giá chỉ áp dụng cho các gói thường niên
 • Mã giảm giá cho phép mua gói tối đa 10 người dùng

Thời hạn: Đến 31/12/2022

Chi tiết chương trình tham khảo tại đây