TRI ÂN KHÁCH HÀNG, THAY LỜI CẢM ƠN

1. Chi tiết chương trình:

Chương trình áp dụng cho các khách hàng nằm trong tệp khách hàng hiện hữu: khách hàng có tài khoản/trả lương qua Shinhan/khách hàng thân thiết Tops Club của Shinhan (nằm trong danh sách phòng Thẻ gửi)

Phạm vi áp dụng: Kênh Smart Credit

Quà tặng 1: Miễn phí thường niên năm đầu tiên

Quà tặng 2: 

Quà TặngĐiều kiện chi tiêu
Hoàn tiền 5% cho giao dịch đầu tiên (max 500.000 VND)Khi có giao dịch đầu tiên trong 30 ngày kể từ ngày phê duyệt phát hành thẻ

2. Sản phẩm áp dụng:

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Hi-Point Chuẩn / Vàng / Bạch Kim 

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Cashback Chuẩn / Vàng / Bạch Kim

Thẻ tín dụng cá nhân Shinhan Visa Travel Bạch Kim

Thẻ Visa Signature

3. Thời hạn chương trình:

Từ 04/04/2022 đến ngày 30/06/2022

4. Điều kiện và điều khoản áp dụng:

Vui lòng tham khảo tại đây