Nhân đôi ưu đãi khi thanh toán bảo hiểm Dai-ichi life qua thẻ tín dụng SHB

Chủ thẻ tín dụng quốc tế của SHB khi thanh toán phí bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi life năm đầu tại SHB sẽ được nhân đôi ưu đãi: thanh toán trả góp lãi suất 0% và giảm phí bảo hiểm lên tới 15%.

Hạng mục

                                     Nội dung

 Thời gian khuyếnmãi

30/09/2019 – 31/12/2019

  Đối tượng hưởng khuyến mãi

–       Chủ Thẻ tín dụng quốc tế SHB Visa và SHB Mastercard

  Nội dung khuyến mãi

Khách hàng cá nhân khi thanh toán bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life qua thẻ tín dụng SHB được hưởng combo ưu đãi trả góp lãi suất 0% với kỳ hạn lên tới 12 tháng và ưu đãi giảm phí bảo hiểm. Cụ thể:


   TT     IP (triệu VND)              Mức Ưu đãi
    1100 <IP ≤ 200Trả góp ls 0% + phí BH giảm tối đa 15% IP
    250 < IP ≤ 100Trả góp ls 0% + phí BH giảm tối đa 10% IP
    330 < IP ≤ 50Trả góp ls 0% + phí BH giảm tối đa 5% IP
    415 < IP ≤ 30Trả góp ls 0% + phí BH giảm tối đa 3% IP
    510 ≤IP ≤ 15Trả góp lãi suất 0%+ không giảm phí

o   IP_ Phí bảo hiểm nộp lần đầu của hợp đồng = 100% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản phát sinh của hơp đồng + 10% Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm phát sinh của hợp đồng (nếu có).

o   IP sẽ được tính lại để tăng/giảm đối với những hợp đồng tăng/ giảm mệnh giá, thay đổi định kỳ, hủy/thêm bớt sản phẩm bổ sung trong 21 ngày cân nhắc.

o   Mức ưu đãi giảm phí cho khách hàng được áp dụng chi trả vào tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng tương ứng vào thời điểm T+2 theo Quy định hiện hành.

Liên hệ

–       Hotline SHB: 024.62754332 hoặc 1800588856.


–       Email: card@shb.vn

Quý khách vui lòng xem chi tiết Thể lệ chương trình khuyến mại; Tại đây