Hoàn tiền 2,000,000 đồng khi chi tiêu thẻ tín dụng SHB Visa Platinum/ SHB Visa Platinum Star

Từ ngày 10/5 đến 10/8/2023, SHB triển khai chương trình ưu đãi “Mở thẻ ngay, tiền hoàn về tay” dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB Visa Platinum/ SHB Visa Platinum Star.

Lợi ích

Ưu đãi

Hoàn tiền 2,000,000 đồng dành cho chủ thẻ có phát sinh doanh số chi tiêu lũy kế sớm nhất từ 8,000,000 đồng trở lên trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hành thẻ

Ưu đãi dành cho 1,000 chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế SHB Visa Platinum/ Platinum Star phát hành mới (qua kênh quầy và kênh online) trong thời gian triển khai chương trình

Thời gian xét thưởng hoàn tiền

SHB sẽ có 3 đợt xét thưởng hoàn tiền

Đợt 1Đợt 2Đợt 3
10/7/202310/8/202310/10/2023

Thời gian thực hiện hoàn tiền:

SHB sẽ thực hiện hoàn tiền vào tài khoản thẻ của khách hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày SHB công bố danh sách khách hàng đủ điều kiện hoàn tiền của mỗi đợt tại website

Số lượng tài khoản hoàn mỗi đợt hoàn tiền theo thực tế phát sinh và không vượt quá số lượng quà tặng còn lại trong đợt xét thưởng

Đối tượng và điều kiện

  • Sản phẩm áp dụng với chủ thẻ chính thẻ tín dụng quốc tế SHB Visa Platinum/ SHB Visa Platinum Star do SHB phát hành
  • Giao dịch đủ điều kiện tham gia là các giao dịch chi tiêu bằng thẻ SHB Visa Platinum/ SHB Visa Platinum Star hợp lệ bao gồm trong nước và quốc tế được thực hiện tại các điểm bán hoặc giao dịch trực tuyến (online) tại các đơn vị chấp nhận thẻ
  • Không áp dụng với các giao dịch rút tiền mặt, giao dịch phí phát hành/ phí thường niên/ các loại phí và lãi khác.
  • Giá trị giao dịch được tính là giá trị giao dịch gốc và được quy đổi ra VNĐ
  • Giao dịch sớm nhất được căn cứ theo giờ giao dịch thực tế của thẻ được ghi nhận hạch toán trên hệ thống SHB