Hoàn 30% giá trị giao dịch thanh toán học phí qua Sacombank Pay, Internet Banking, Mobile Banking

Hoàn 30% (tối đa 100.000 VND) giá trị giao dịch thanh toán học phí qua Sacombank PayInternet BankingMobile Banking và Ủy thác thanh toán tự động từ 26/08 – 26/10/2021

  • Áp dụng: 2.000 lượt/tháng, trong đó: 1.000 lượt qua Sacombank Pay và 1.000 lượt qua Internet Banking, Mobile Banking và Ủy thác thanh toán tự động. 
  • Mỗi khách hàng chỉ được hoàn 1 lần/tháng/4 kênh giao dịch 
  • Thời gian 01 tháng được quy định như sau:  
  • Tháng 1 - từ 26/08/2021 đến hết 25/09/2021;  
  • Tháng 2 - từ 26/09/2021 đến hết 26/10/2021. 

 Chi tiết xem tại đây